AGENDA

25. Januar 2024 – vierhalbiert spielt Hannes Dufek
Reaktor, Wien

26. Januar 2024 – PLONK
STUDIO DAN, MuTh, Wien

21. März 2024
exxj, Konzerthaus Wien

Juni 2024
Solo

25. Juli 2024
strings&noise, Elektrorauschen, Innsbruck

26. September 2024 – LOOSE ENDS
STUDIO DAN, MuTh, Wien 

8. Oktober 2024
strings&noise, unerhörte Musik, Berlin

10. Oktober 2024
strings&noise, Neue Musik im Ostseeraum, Lübeck

16.-19. November 2024 – Die Zeit
STUDIO DAN, Konzerthaus, Wien